kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 1348
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020 Administrator 15379
3 technik architektury krajobrazu Administrator 4346
4 technik ekonomista Administrator 3672
5 technik informatyk Administrator 3786
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 3546
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 3890
8 technik rolnik Administrator 3250
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 3217