kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 1509
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020 Administrator 15980
3 technik architektury krajobrazu Administrator 4558
4 technik ekonomista Administrator 3826
5 technik informatyk Administrator 3929
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 3687
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 4034
8 technik rolnik Administrator 3407
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 3367