kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 1939
2 technik architektury krajobrazu Administrator 5095
3 technik ekonomista Administrator 4191
4 technik informatyk Administrator 4294
5 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 4040
6 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 4383
7 technik rolnik Administrator 3773
8 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 3692