kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 1608
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020 Administrator 16339
3 technik architektury krajobrazu Administrator 4678
4 technik ekonomista Administrator 3915
5 technik informatyk Administrator 4020
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 3778
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 4124
8 technik rolnik Administrator 3485
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 3449