technik informatyk PDF Print E-mail

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

zawód: technik informatyk
it

  Wymagania psychofizyczne dla zawodu informatyk:
 • zainteresowanie komputerami i nowymi technologiami;
 • chęć pracy w jednym z najlepiej płatnych zawodów;
 • umysł twórczy, analityczny i logiczny;
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań;
 • szybka orientacja;
 • zdolność przewidywania skutków decyzji;
 • wytrwałość i celowość działania;
 • twórcza wyobraźnia;
 • zdolność koncentracji;
 • chęć stałego doskonalenia w zawodzie;
 • podatność na innowacje;
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie;
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli;
 • umiejętność współpracy z ludźmi;
 • dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

Zawód technik informatyk jest najbardziej poszukiwanym zawodem w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, tworzenia plikacji mobilnych, tworzenia stron internetowych, grafiki. Posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Zapotrzebowanie na techników informatyków jest prawie w każdym zakładzie pracy w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukuje się  wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista, serwisant.

  Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • sysytemy operacyjne i sieci komputerowe
 • urządzenia techniki komputerowej

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 • sieci komputerowe
 • pracownie sieci komputerowych
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

 • tworzenie aplikacji internetowych
 • tworzenie stron www
 • tworzenie i administracja bazami danych