technik żywienia i usług gastronomicznych PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 11 April 2010 10:30
TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

  Wymagania psychofizyczne dla zawodu technik żywienia:
 • dobry stan zdrowia;
 • zdolności manualne;
 • zainteresowania przyrodnicze i ekonomiczne;
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 • wysoka kultura osobista i poczucie estetyki;
 • poczucie odpowiedzialności;
 • zdolności organizacyjne.
  Technik żywienia jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i obiektów zbiorowego zakwaterowania lub wyżywienia, w tym zwłaszcza ze sporządzaniem potraw i napojów:
 1. organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem i w gospodarstwie domowym;
 2. dobierania maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji;
 3. prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji oraz stosowania zasad marketingu.

  Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, organizacjach ochrony konsumenta oraz w obiektach zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwach domowych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

  Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe:
 • żywieniowy;
 • organizacyjno-techniczny;
 • higieniczny;
 • ekonomiczny.
Last Updated on Wednesday, 14 March 2012 11:05