technik rolnik PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 11 April 2010 10:26

TECHNIKUM ROLNICZE(2kB)

Zawód: technik rolnik

  Wymagania psychofizyczne dla zawodu technik rolnik:
 • sprawność fizyczna;
 • zainteresowanie przyrodą, produkcją rolniczą i ochroną środowiska;
 • spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji;
 • cierpliwość, systematyczność i dokładność;
 • szybkość w podejmowaniu decyzji.

Absolwenci technikum rolniczego mają możliwość zdobycia prawa jazdy na ciągnik.

  Technik rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do:
 1. planowania organizacji gospodarstwa rolnego;
 2. organizowania procesów produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym;
 3. wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej;
 4. prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu.

Ponadto technik rolnik może samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

  Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe:
 • produkcja roślinna;
 • produkcja zwierzęca;
 • techniczny;
 • ekonomiczny.