kalendarz roku szkolnego PDF Print E-mail
 1. Rok szkolny zaczyna się 03 września 2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia 2018 r.
 3. Zakończenie pierwszego semestru - 21 grudnia 2018 r.
 4. Ferie zimowe 28 stycznia 2019 - 10 lutego 2019 r.
 5. Ferie letnie: 22 czerwca 2019 - 31.08.2019 r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia-23 kwietnia 2019 r.
 7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019 r.
 8. Pisemne egzaminy dojrzałości: - 06.05.2019 język polski , 07.05.2019 - matematyka,  08.05.2019 - język angielski  pozostałe przedmioty według harmonogramu CKE      
 9. Terminy spotkań z rodzicami : 13 września 2018, 22 listopada 2017, 3 stycznia 2019, 28 marca 2019r., 23 maja 2019 r.
 10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.11.2018, 02.05.2019, 06-07.05 2019
 11. Termin zakończenia zajęć i wystawienia ocen rocznych 2018/2019
Klasa  

oceny proponowane   

oceny roczne   zakończenie roku  
klasy maturalne  26.03.2019 15.04.2019 26.04.2019
 IIaT  17.05.2019 07.06.2019  07.06.2019 
III TE 30.04.2019 24.05.2019 24.05.2019
II TI 30.04.2019 24.05.2019 24.05.2019
III TI  30.04.2019 24.05.2019  24.05.2019 
II bT 30.04.2019   24.05.2019 24.05.2019 
pozostałe klasy 27.05.2019 14.06.2019 21.06.2019